CALORMATIC 400 PDF

View and Download Vaillant VRC operating and installation manual online. Programmable weather compensator with separat HW time control. VRC Are you looking for the the instruction manual of the Vaillant calorMATIC ? View the user manual of this product directly and completely free. Vaillant. CalorMATIC VRT · Vaillant. calorMATIC f Vaillant. calorMATIC · Vaillant calorMATIC f · Vaillant. CalorMATIC f VRC f.

Author: Akim Nazuru
Country: South Africa
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 11 October 2012
Pages: 414
PDF File Size: 17.52 Mb
ePub File Size: 13.27 Mb
ISBN: 369-4-61973-837-3
Downloads: 48766
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faugor

Daarbij kan aan elk tijdvenster een eigen gewenste kamertemperatuur worden toegewezen.

Alle displayelementen worden weergegeven. Selecteer een blokprogramma of een dag door de instelknop te draaien.

Als de klokthermostaat met de wandsokkel buiten het CV-toestel gemonteerd, dan wordt in de basisweergave de actueel gemeten werkelijke kamertemperatuur weergegeven. Tijdprogramma selecteren verwarmen, warm water of circulatiepomp 3. Verwarmingstoestel Optionele voeler VR 10 aansluiten Bij een combinatie met calprmatic kan een optionele voeler voor de temperatuurregeling van de retourleiding worden aangesloten.

Het symbool voor CV-circuit verschijnt, wanneer er warmte wordt gevraagd of wanneer de vorstbeveiligingsfunctie geactiveerd calormwtic. Press the special function button twice and the energy-saving symbol Display De gewenste temperatuur knippert.

Vaillant calorMatic VRT 230 Raumthermostat Vrt230

Buitenvoeler met DCF De klokthermostaat is voorbereid voor radiogestuurde tijdontvangst. In de kamer waar de klokthermostaat is aangebracht, moeten bij gebruik van de binnencompensatie alle radiatorkranen volledig worden caloratic. In dit geval zullen onze prestaties en de geleverde onderdelen aangerekend worden.

  KRAMER SPK-WA511 PDF

Appuyer sur la touche de programmation P 2. De gunstigste installatieplaats is meestal op een binnenwand in de huiskamer op Installatiehandleiding Weersafhankelijke klokthermostaat calorMATIC een hoogte van ca. Gebruikte symbolen Neem bij de installatie van het toestel de veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding in acht!

Control Unit Weathers Vaillant calorMATIC Vaillant | eBay

U kunt de volgende functies activeren: Nov 10, Draai de instelknop tot het gewenste aantal vakantiedagen verschijnt. Page 29 Installation 9 air, unhindered by furniture, curtains or other objects. We accept no liability for any damage caused by failure to observe these instructions. Refer to eBay Return policy for more details. Een ander of verdergaand gebruik is niet conform de voorschriften. De werking van het CV-circuit wisselt volgens het op de klokthermostaat ingestelde tijdprogramma tussen de werkmodi Verwarmen en Uit.

Druk vier keer op de toets F voor speciale functies – op het display verschijnt het symbool voor eenmalige boilerlading, na ca. Het Info-symbool verschijnt op het display zodra u het infoniveau hebt opgeroepen. Back to home page. De volgende installatieparameters kunt u oproepen en wijzigen.

Discounted price EUR Caloormatic de instelknop te draaien kunt u nu de eindtijd instellen, tot wanneer vanaf het instelpunt de verwarming naar de afkoelmodus moet worden geregeld. T-H2 is displayed along mode after five seconds. See full item description. Heater Vaillant Solar hot water System Manual Solar system and aurostor unvented solar cylinder 68 pages. Description Of The Control The VRC is a weather compensator with a weekly programme for heating, hot water and a circulation calromatic for connecting to Vaillant boilers with an eBus.

  HIFZUL IMAN PDF

L’affichage T-H3 s’affiche avec une valeur de consigne. Toch kunnen er bij ondeskundig gebruik gevaren voor lichamelijk letsel van de gebruiker of derden resp.

Info Level 4 Operation Display Required steps Info level Holiday function Press the info button to access the info The holiday function deactivates the weather compensator, but not level. Read item description or contact seller for shipping options. De nieuwe gewenste kamertemperatuur is aan alle tijdvensters met H1 toegewezen. The play as soon as you open the info level. Als de bescherming tegen de legionellabacterie is geactiveerd wordt deze functie op de laatste vakantiedag uitgevoerd.

Safety Safety The weather compensator must be installed by a qualified engineer, who is responsible for adhering to the existing standards and regulations. The Ccalormatic label shows that the VRC event of improper use or use for which it weather compensator, when connected is not intended.

iPhone X